Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Tianyi JIANG
15:39
ys
Hung Hei LEUNG
15:39
ys
Fung Tin YIP
17:42
ys
Siyu ZHANG
17:47
ys
Tianyi JIANG
18:05
ys
Siyu ZHANG
18:05
ys
Fung Tin YIP
22:27
y1s
Ho CHAN
22:35
ys
Fung Tin YIP
25:28
ys
Ho CHAN
28:38
yes
Fung Tin YIP
29:50
ys
Ho CHAN
29:54
yes
Fung Tin YIP
34:42
yes
Ho CHAN
38:54
yes
Fung Tin YIP
42:28
yes
Ho CHAN
42:32
yes
Ho CHAN
42:33
good
Fung Tin YIP
44:28
yes
Ho CHAN
44:29
yes
Ho CHAN
47:26
yes
Ho CHAN
48:40
yes
Zhaobang ZHU
48:42
ys
Fung Tin YIP
48:43
yes
Chuyao LI
48:44
ys
Chuyao LI
51:03
ys
Ho CHAN
51:07
yes
Fung Tin YIP
56:20
yes
\n
01:00:25
YES
Ho CHAN
01:00:27
yes
Ho CHAN
01:00:31
Orthogonal
Lok Ming LUI
01:05:36
Thank you very much for attending the lecture.
Jiaxin LI
01:05:45
thx
Tianyi JIANG
01:05:47
thanks
Junda ZHOU
01:05:53
thanks
\n
01:05:54
SEE U