Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Ho CHAN
01:34:40
yes
Zhiyi XING
01:34:50
ys
Ho CHAN
01:34:56
yes
Siyu ZHANG
01:35:04
yes
Ho CHAN
01:37:11
yes
Yu Hon WONG
01:37:14
yes
Angus
01:37:23
Yes, very smooth
Ho CHAN
01:37:23
Yes for now
Siyu ZHANG
01:37:25
yes
Ho CHAN
01:43:27
y
Ho CHAN
01:45:34
yes
Ho CHAN
01:48:36
yes
Zhiyi XING
01:53:24
ys
Zhiyi XING
02:00:25
ys
Ho CHAN
02:00:30
ys
Angus
02:00:30
yes
Zhaobang ZHU
02:02:15
yes
Ho CHAN
02:02:17
yes
kalok
02:02:18
yes
Siyu ZHANG
02:02:21
yes
Ho CHAN
02:08:19
ok
kalok
02:08:22
yes
Jiaxin LI
02:08:24
ys
kalok
02:15:09
yes
Hung Hei LEUNG
02:15:18
ok
Zhiyi XING
02:20:08
ys
Pak Yin WO
02:28:48
ok
kalok
02:28:53
yes
Zhiyi XING
02:28:54
ys
kalok
02:32:00
yes
Ho CHAN
02:41:30
ys
Pak Yin WO
02:41:37
yes
Pak Yin WO
02:42:16
it is just diagonalization
kalok
02:48:10
yes
Pak Yin WO
02:48:12
yes
Ho CHAN
02:48:12
yes
Angus
02:58:10
yes
Jiaxin LI
02:59:07
ys
Fung Tin YIP
02:59:10
yes
Ho CHAN
02:59:10
yes
Jiaxin LI
03:02:16
ys
Pak Yin WO
03:02:23
yes
Ho CHAN
03:06:45
no?
Junda ZHOU
03:06:48
no
Pak Yin WO
03:06:59
no
Jiaxin LI
03:11:00
ys
Fung Tin YIP
03:11:01
yes
Tsz Lung NG
03:11:03
make sense
Pak Yin WO
03:11:03
yes
Siyu ZHANG
03:11:08
yes
Jiaxin LI
03:11:13
thx
Angus
03:11:17
Thank you!
Pak Yin WO
03:11:23
thx
Lok Ming LUI
03:11:26
Thank you very much for attending the lecture!
Siyu ZHANG
03:11:28
thx
Junda ZHOU
03:11:29
Thank you