Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Chuyao LI
21:47
yes
Daoyuan CHEN
28:58
yes
1155124586@link.cuhk.edu.hk
28:59
ys
Yu Yeung POON
32:04
ys
1155124586@link.cuhk.edu.hk
32:08
ys
Jiaxin LI
32:09
Ys
Tianyi JIANG
32:25
ys
Daoyuan CHEN
35:19
y
Chuyao LI
35:20
yes
1155124586@link.cuhk.edu.hk
35:21
ys
Fung Tin YIP
35:26
ys
Ho CHAN
39:56
>0
Tsz Lung NG
44:38
yes
Ho CHAN
44:38
ys
Tsz Lung NG
49:11
make sense
Ho CHAN
49:12
yes
1155124586@link.cuhk.edu.hk
52:46
ys
Tsz Lung NG
52:47
yes
Fung Tin YIP
52:50
ys
Daoyuan CHEN
52:50
y
Daoyuan CHEN
55:38
y
Tsz Lung NG
55:40
yes
1155124586@link.cuhk.edu.hk
55:41
y
Chuyao LI
59:41
Yes
Tsz Lung NG
59:41
yes
Tsz Lung NG
01:02:45
ok
Chuyao LI
01:02:46
ys
1155124586@link.cuhk.edu.hk
01:02:47
OK
Yu Yeung POON
01:02:49
yes
Chuyao LI
01:03:57
ys
Daoyuan CHEN
01:03:59
y
Tsz Lung NG
01:03:59
make sense
Chuyao LI
01:05:20
ys
1155124586@link.cuhk.edu.hk
01:05:22
ok
Tsz Lung NG
01:08:51
thank you
Lok Ming LUI
01:08:55
Thank you very much attending the lecture.
Tianyi JIANG
01:09:01
thx
1155124586@link.cuhk.edu.hk
01:09:01
see you nest time
Jiaxin LI
01:09:05
thx