Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Zhiyi XING
15:12
ys
Tianyi JIANG
15:17
ys
Fung Tin YIP
15:18
ys
Pui Ying CHOI
15:18
ok
Ho CHAN
18:13
yes
Blithe Yang
18:13
y
Ho CHAN
20:23
yes
Chuyao LI
23:54
ys
Zhiyi XING
23:58
Why do not need N( )\{0}?
Zhiyi XING
24:43
Ok,ths
Chuyao LI
29:13
YS
Chuyao LI
33:57
yd
Ho CHAN
34:13
yes
Ho CHAN
34:29
1
Ho CHAN
36:29
yes
Tianyi JIANG
36:34
ys
Chuyao LI
36:36
ys
Hung Hei LEUNG
36:37
yes
Chuyao LI
38:26
yes
Chuyao LI
43:04
ys
Ho CHAN
43:06
y
Chuyao LI
46:40
No question
Fung Tin YIP
46:43
no q
Ho CHAN
50:50
2
Tsz Lung NG
51:03
dim of col space?
Chuyao LI
53:40
y
Daoyuan CHEN
58:05
1
Chuyao LI
59:23
ys
Ho CHAN
59:26
yes
Chuyao LI
01:03:54
ys
Tsz Lung NG
01:11:39
yes
Chuyao LI
01:11:39
ys
Ho CHAN
01:11:41
ok
Ho CHAN
01:12:18
yes
Ho CHAN
01:13:16
yes
Daoyuan CHEN
01:13:21
yes
Daoyuan CHEN
01:13:43
It seems we have done a question in hw sometime
Ho CHAN
01:14:57
yes
Ho CHAN
01:16:36
yes
Daoyuan CHEN
01:16:37
yes
Ho CHAN
01:18:07
no
Tsz Lung NG
01:18:09
no
Ho CHAN
01:19:26
yes
Tsz Lung NG
01:19:27
yes
Daoyuan CHEN
01:28:16
yes
Chuyao LI
01:30:36
ys
Daoyuan CHEN
01:30:39
ys
Tsz Lung NG
01:32:48
agree
Tsz Lung NG
01:34:39
yes
Ho CHAN
01:34:40
yes
Chuyao LI
01:40:22
yes
Ho CHAN
01:41:54
yes
Ho CHAN
01:51:56
ok
Fung Tin YIP
01:51:59
ys
Lok Ming LUI
01:52:31
Thank you for attending the lecture.
Ho CHAN
01:52:40
Bye bye