Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Junda ZHOU
15:09
yes
Siyu ZHANG
15:10
yes
Zhiyi XING
19:03
ys
Chuyao LI
19:13
ys
Jiaxin LI
19:14
ys
Tsz Lung NG
19:15
yes
Zhiyi XING
27:33
ys
Tsz Lung NG
27:34
make sense
Chuyao LI
27:34
ys
Tsz Lung NG
29:28
yes
Chuyao LI
29:29
ys
Zhiyi XING
29:33
ys
Tsz Lung NG
31:41
yes
Ho CHAN
35:21
ys
Tsz Lung NG
39:51
yes
Hung Hei LEUNG
39:51
ys
Fung Tin YIP
39:51
ys
Weiheng PAN
39:54
yes
Hung Hei LEUNG
42:55
ys
Tsz Lung NG
45:45
agree
Chuyao LI
45:46
ys
Weiheng PAN
45:47
yes
Hung Hei LEUNG
45:48
agree
Tsz Lung NG
49:34
yes
Hung Hei LEUNG
49:37
ys
Tsz Lung NG
52:53
yes
Zhiyi XING
52:53
ys
Zhaobang ZHU
53:54
W is the smallest one
Ho CHAN
53:54
Since W is the smallest?
Chuyao LI
56:37
ys
Ho CHAN
56:38
yes
Ho CHAN
01:02:26
yes
Ho CHAN
01:02:27
ok
Lok Ming LUI
01:04:40
Thank you attending the lecture.
Chuyao LI
01:04:53
Thx bye
Tsz Lung NG
01:04:57
thank you
Zhiyi XING
01:04:57
thx
Jiaxin LI
01:05:00
Thx
Tianyi JIANG
01:05:00
thx